Đăng ký thành viên mới

Language/語言/Ngôn ngữ: English 中文 Tiếng Việt
Tài khoản:
Mật khẩu:
Giới tính  
Birthday  
Email:
Privacy: Your email address will not be shared or sold to third parties.
Mã học sinh/Mã GV
Bạn cần nhập Mã học sinh hoặc Mã GV. Mã này cần được sử dụng để giúp Giáo viên và quản trị viên nhận ra bạn tốt hơn. Nếu thuộc trường học "Công cộng", bạn có thể chọn Mã học sinh tùy thích nhưng không được trùng lặp. Lựa chọn này sẽ không thể thay đổi sau khi tài khoản của bạn được chấp nhận.
Mã khóa học
Mã khóa học được cung cấp bởi giáo viên của bạn
Welcome to Peer-Interaction Programming Learning System (PIPLS) LTLab, National DongHwa University
English 中文 Tiếng Việt
IP:172.70.254.62
©2016-2022
13,658 câu hỏi
204,844 trả lời
183,789 bình luận
5,026 thành viên